Calendarul evenimentelor în anul 2019 al COMUNEI TURIA

TORJA KÖZSÉG 2019-es évi Eseménynaptára

 

 

Important!!!

 
Conform adresei ANSVSA-Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Covasna nu se avizează organizarea Festivalului Internațional de Pomana Porcului  2-3.03.2019, deoarece a apărut  pesta porcină africană în județul Covasna. Astfel, se amână organizarea la o dată ulterioară pe care vă vom comunica în timp util.

 

 

Eveniment/ Esemény

Data/ Időpont

Localitatea/ Helység

Contact/ Elérhetőség

Categoria even. / Esem. kategória

Păstrarea tradițiilor și a portului popular/ Huszár Akadémia

19-20 ianuarie/

január 19-20

Băile Balvanyos/

Bálványosfürdő

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Sportiv/ Sport

Carnaval/ Farsangolás

26 ianuarie/ Január 26

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0745202563

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Bal comunal de păstrarea tradiţiilor cu spectacol /Farsangi kosaras bál, előadással

26 ianuarie/

Január 26

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Festivalul Gastronomic din Kistarcsa / Kistarcsai Gasztrófesztivál

2-3 februarie/

Február 2-3

Kistarcsa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Valentine΄s Day / Bálint Nap

14 februarie/

február 14

Băile Balvanyos/

Bálványosfürdő

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Distractiv/ Szórakoztató

Festivalul Internaţional de Pomana Porcului / Nemzetközi Disznótoros Fesztivál

Important! Se amana la o alta data ulterioara din cauza de pesta porcina africana.

2-3 martie./

március 2-3

Băile Balvanyos/

Bálványosfürdő

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstr.trad.-Gastro. Hagyományőrzés

Gasztronómia

Festivalul Gastronomic din Gadoros / Gadoros-i Disznótoros Fesztivál

9-10 martie./

március 9-10

Gadoros

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Ziua internationala a Femeii / Nemzetközi Nőnap

8 martie /

Március 8

Turia/Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Depunerea de coroane şi evenimente de păstrarea tradiţiilor locale / Hagyományőrző előadások és a hősök emlékének ünnepélyes megkoszorúzása

15 martie /

március 15

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Comemorare/

Megemlékezés

Sărbătorile Pascale/ Húsvéti ünnepek

21 aprilie /

Április 21

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Tradiţii de stropirea fetelor/ Lányok öntözése

22aprilie /

Április 22

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

“Organizarea muncii voluntare de primăvară în comuna Turia/ Közmunka szervezés Torja községben

22-27 aprilie /

április 22-27

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Mediu – cultural/

Kultúrális-környe-

zetvédelem

Festivalul primăverii-Manifestări cultural artistice/Kultúrális rendezvények- falu majális

1 mai /

május 1

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Distractiv-gastro./

Szórakoztató- gasztro

Comemorarea orasului Kistarcsa/ Kistarcsa-i Emléknap

18-19 mai/

május 18-19

Kistarcsa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Festivalul Folcloric Balvanyos/ Bálványos-i Népművészeti Fesztivál

27-28 mai/

Május 27- 28

Bálványos

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Ziua copiilor / Gyermeknap

1 iunie/ június 1

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Distractiv / Szórakoztató

Pelerinaj la Sumulei-Ciuc/ Csiksomlyói zarándoklat

9 iunie/

Június 9

Sumulei Ciuc/Csiksomlyó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Tabără (cunoaștere plante medicinal)/ Gyógynövény ismereti tabor

15 iunie/

Június 15

Turia-Băile Balvanyos/

Torja-Bálványosfürdő

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0745202563

Creativ-educativ/

Kreatív-oktató

Săptămâna Diabeticilor / Cukorbetegek Hete

17-23 iunie /

június 17-23

Băile Balvanyos/

Bálványosfürdő

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Sănătate-sportiv/

Egészség- sport

Loc de pelerinaj / Sarlós Boldogasszony búcsú

2 iulie /

július 2

Alungeni / Futásfalva

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Tabara Internationala pentru copii/ Nemzetközi gyermektábor

1-7 iulie/

Július 1-7

Turia-Baile Balvanyos

Torja-Balvanyosfürdö

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Mediu-creativ-cultural-pastr.trad./

Ismeretközlő-kultúrális-hagyományőrző

Comemorarea căsătoriilor ”25”, ”50” și ”60”/

”25”, ”50” és ”60” éves házassági évfordulók

7 iulie/

Július 7

Turia de Sus/

Felsőtorja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Comemorarea căsătoriilor ”25”, ”50” și ”60”/

”25”, ”50” és ”60” éves házassági évfordulók

14 iulie/

Július 14

Turia de Jos/

Alsótorja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Tabăra internaţională de pictură “Incitato”/   ”Incitato” Nemzetközi Festőtábor

1-15 iulie /

július 1-15

Băile Balvanyos/

Bálványosfürdő

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Cultural/

Kulturális

Festival gastronomic-Beregsurány / Beregsurányi Gasztrofesztivál

20-21 iulie/

Júlis 20-21

Beregsurány

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstr.trad.-Gastro. Gasztró-hagyományőrző

Galopiada / Székely Vágta

27-28 iulie /

Július 27-28

Moacsa/

Maksa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Distractiv-sportiv/

Szórakoztató-sport

Întâlnire internațională a țărilor U.E./

EU Nemzetközi Találkozó

10-11 august/

Augusztus 10-11

Deménd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Cultural/

Kulturális

Comemorarea zilei Sf.Ştefan, în aer liber, zona „Cserefarok”  / Szent István napi ünnepély

20 august /

augusztus 20

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstr.trad.-Gastro. Hagyományőrzés

Gasztronómia

Zilele Culturale ale localitatii Csokonyavisonta/

Csokonyavisonta-i Kulturális Napok

24-25 august/

augusztus 24-25

Csokonyavisonta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstr.trad.-Gastro. Hagyományőrzés

Gasztronómia

Zilele comunei Turia şi Festivalul Gastronomic Internaţional / Torja-i Falunapok és Nemzetközi Gasztronómiai Verseny

7-8septembrie/

szeptember 7-8

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstr.trad.-Gastro. Hagyományőrzés

Gasztronómia

Aniversarea Nou-Născuților/ Újszülöttek

köszöntése

7 septembrie/

szeptember 7

Turia/Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Festiv/ Ünnepélyes

Maturandus/ Nagykorúsítás

7 septembrie/

szeptember 7

Turia/Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Festiv/ Ünnepélyes

Hramul bisericii Sf.Maria / Mária búcsú

8 septembrie /

szeptember 8

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Ziua Pompierilor/ Tűzoltók Napja

13 septembrie/

szeptember 13

Sf.Gheorghe/ Sepsiszentgyörgy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Creativ-Cultural/

Kultúrális

Festivalul Gastronomic la Gadoros/ Gadoros-i falunapok

21-22 septembrie/

Szeptember 21-22

Gadoros

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstr.trad.-Gastro. Hagyományőrzés

Gasztronómia

Aniversare cetățenească “50”/ 50 éves kortárstalálkozó

19 octombrie/

Október 19

Turia/

Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Cultural/

Kultúrális

Hramul bisericii Sf.Martin / Szent Márton búcsú

11 noiembrie /

november 11

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Bal comunal cu spectacol pentru pensionari / Műsoros Nyugdíjas Est

15 noiembrie /

november 15

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstrarea tradiţiilor/ Hagyományőrzés

Ziua Culturală a localității Kishegyes / Kishegyes-i Kultúrális Nap

24 noiembrie/

november 24

Kishegyes

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Păstr.trad.-Gastro. Hagyományőrzés

Gasztronómia

Sf.Andrei/Szent András búcsú

30 noiembrie/ November 30

Alungeni/Futásfalva

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

Ziua Naţională a României/ Románia Nemzeti Ünnepe

1 decembrie/ december 1

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Festiv/ Ünnepélyes

Hramul bisericii Sf.Nicolae / Szent Miklós búcsú

6 decembrie /

december 6

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Religios/

Vallási

”Vine Mos Nicolae”/ Mikulás bál

7 decembrie/ December 7

Turia/Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0745202563

Petrecere-distrac-

tiv/ szórakoztató

Ziua minorităților/ Kisebbségek Napja

18 decembrie/

December 18

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Comemorare/

Megemlékezés

Festivităţi cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Karácsonyi ünnepségek

17-20 decembrie/

december 17-20

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Petrecere-distrac-

tiv/ dínom-dánom-

szórakoztató

Campionat interjudețean de minifotbal la sală/Cupa Crăciunului- Karácsony Kupa

30 decembrie/ december 30

Turia/ Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Sportiv/Sport

Revelionul Comunei/ Községi Szilveszter

31 decembrie /

december 31

Turia / Torja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Petrecere-distrac-

tiv/ dínom-dánom-

szórakoztató

Participare la Târguri de turism naţionale/ Országos Turisztikai Vásárok

21-24.02.2019

14-17.11.2019

Târgul de Turism al României –Buc.Ed. primăvară

Târgul de Turism al României –Buc.Ed. toamnă

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744380000; 0267367010

Turistic/ Turizmus